Celé znění výzvy

Válka na Ukrajině a klimatická krize postavila naši energetiku na rozcestí. Vedle environmentální neudržitelnosti, kdy fosilní paliva přispívají k rozvratu globálního klimatu, jsme také svědky neudržitelnosti morální.

Každý den zaplatíme Rusku 170 milionů korun za plyn a 104 miliony korun za ropu. Chceme-li mít čisté svědomí a ukončit podporu ruské agrese, musíme se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech. Chceme-li se vyhnout podobným problémům v budoucnu a ničivým dopadům klimatické krize, musíme se zbavit závislosti na všech fosilních palivech.

S vědomím vědeckých poznatků a studií požadujeme po představitelích a představitelkách České republiky, ale i českého energetického sektoru, následující kroky.

  1. Urychlení snah o zbavení se závislosti na ruském plynu,
  2. a to primárně prostřednictvím využívání potenciálu energetických úspor a potenciálu obnovitelných zdrojů
  3. Zajištění, že případné krátkodobé využívání uhlí, ropy a plynu jako náhradních zdrojů nebude znamenat pro Českou republiku dlouhodobou závislost na těchto palivech.
Dotace ČR na Putinovu válku od začátku invaze:
0,- Kč
Společně za budoucnost bez fosilních paliv, válčení a změn klimatu.
Přijďte na Stávku za klima! V pátek 6. 5. 2022 ve 13h na Malostranském náměstí.
Kontakt: [email protected]