Chcem ranec OZE

Žádáme od vlády detailní plán výstavby OZE.

0 podpisů

My, níže podepsaní...

S vědomím vědeckých poznatků a studií požadujeme po představitelích a představitelkách České republiky, ale i českého energetického sektoru, následující kroky.

Urychlení snah o zbavení se závislosti na ruském plynu,
a to primárně prostřednictvím využívání potenciálu energetických úspor a potenciálu obnovitelných zdrojů.
Zajištění, že případné krátkodobé využívání uhlí, ropy a plynu jako náhradních zdrojů nebude znamenat pro Českou republiku dlouhodobou závislost na těchto palivech.

Fridays for Future je hnutí studentů a studentek, převážně ze středních škol. Jsme součástí globálního studentského hnutí.

Voláme po globalním řešením klimatické krize.

Zároveň apelujeme na političky a politiky, občany a občanky, firmy a celou společnost nejen v České republice,
aby se na řešení tohoto problému adekvátně podíleli.
Chceme překonat klimatickou krizi a podílet se na tvorbě udržitelné společnosti.

Vyzýváme vládu, aby začla řešit vážnější výzvy v podobě transformace české energetiky.
Za 10 let lze stihnout mnohé, stačí jen vůle a odhodlání.

Přijďte na Stávku za klima! V pátek 6. 5. 2022 ve 13h na Malostranském náměstí.
Kontakt: [email protected]